آشنایی با اصطلاحات خودرو‌یی (بخش اول)

VSM: Vehicle Stability Management یا سیستم مدیریت پایداری خودرو

بیش از یک دهه از معرفی سیستم کنترل پایداری گذشته است و کمپانی‌های گوناگون اسامی مختلفی بر روی آن گذاشته‌اند. به طور مثال شرکت Audi این سیستم را ESP نامیده یا شرکت Ford نام Advance Trac را انتخاب کرده است. شرکت GM عنوان Stabilitrak را برای خود برگزیده است. ولی تمامی این سیستم‌ها به دور از نحوه نام گذاری آنها، از سنسورهای با تکنولوژی بالا استفاده می‌کنند. رایانه مرکزی خودرو و عکس العمل های مکانیکی مناسب، رانندگی ایمن را برای شما به ارمغان می‌آورند. ما معمولاً در مورد خودروهایی با بازده بالا می‌شنویم که دچار کم فرمانی و بیش فرمانی می‌شوند. این واقعیت وقتی سرعت از حدی بالاتر باشد یا جاده لغزنده باشد یک حقیقت اجتناب ناپذیر است.

کم فرمانی وقتی حاصل می‌شود که نیروی جلوبرنده مناسب برای خودرو مهیا نیست و خودرو بیشتر تمایل دارد که به راستای مستقیم حرکت کند تا دور بزند. بیش فرمانی درست مفهوم مقابل کم فرمانی است به طوری که خودرو بیشتر تمایل دارد که دور بزند تا اینکه به حرکت مستقیم رو به جلوی خود ادامه دهد. سیستم کنترل الکترونیکی پایداری برای حل کردن دو مشکل فوق دست به کار شده است.

حال برای درک اینکه این سیستم‌ها چگونه کار میکنند باید به این نکته اشاره کرد که با اخترأع سیستم ضد قفل(ABS) و اضافه شدن ترمز های دیسکی و سنسور‌هایی با تکنولوژی بالا به سیستم ترمز خودرو و ارتباط این سنسورها با ECU، دست مخترعین برای طراحی سیستمی کنترل پایداری باز تر شد در واقع می‌توان اینطور بیان کرد که سیستمهای کنترل پایداری و کشش همگی‌ وابسته به سیستم ترمز خودرو هستند.

 سیستم کنترل الکترونیکی پایداری: ESP: Electronic Stability Program/ ESC: Electronic Stability Control/ DSC: Dynamic Stability Control/ ASC: Active Stability Control

پروشات خودرو

این سیستم‌ها چگونه کار می کند؟

سیستم کنترل پایداری در واقع با سه سنسور اصلی در ارتباط است:

1) سنسور سرعت دورانی چرخ: بر روی هر چرخی یک سنسور وجود دارد تا سرعت دورانی هر چرخ را محاسبه نماید. این سرعت چرخ با سرعت طولی خودرو در ECU مقایسه می‌شود و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

2) سنسور زاویه فرمان: این سنسور زاویه چرخشی فرمان را اندازه گیری می‌کند. ECU جهت مورد نیاز راننده را از روی داده‌های این سنسور متوجه می‌شود.

3) سنسور چرخش حول محور قائم: این سنسور به نام سنسور Yaw معروف است. در وسط خودرو قرار دارد. این سنسور جهت واقعی خودرو را به ECU گزارش می‌دهد. ECU خودرو با توجه به داده‌های این سنسور و سنسور زاویه فرمان تصمیم مناسب را می‌گیرد.

سیستم کمکی ترمز اضطراری: BA: Brake Assist / EBA: Emergency Brakeforce Assist / AEB: Autonomous Emergency Brake

در واقع این سیستم یکی از زیر مجموعه‌های  سیستم ESP است که عملکرد آن به این نحو است که میزان فشار مورد نیاز به روی پدال ترمز را با میزان فشار اعمال شده مقایسه کرده و در صورت کم بودن میزان فشار پدال آن را تا حد مورد نیاز اعمال می کند.

پروشات خودرو
نظر خود را ارسال کنید