یکی از تاثیرگذارترین المان‌های بکاررفته در یک خودرو،‌ نوع و کیفیت رنگ بدنه آن است. رنگ خودرو یکی از عوامل اصلی در جلب نظر مشتری دارد. درکشور ما، به واسطه مسایل فرهنگی گرایش افراد بیشتر به ۲ رنگ اصلی سفید و سیاه است ولی در بسیاری از نقاط جهان رنگ‌های دیگری نیز موردتوجه مشتریان قرار […]